Velkommen til
Videncenter for Kost, Motion og Sundhed

KOSMOS er det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion. Navnet stammer fra de tre fokuspunkter: KOS=kost, MO=motion, S=sundhed.

Mårslet Skole har lige som 17 andre skoler i Aarhus Kommune i år fået uddannet et bevægelsesteam, som har til opgave at understøtte skolens ledelse og pædagogiske personale i en koordineret bevægelsesindsats på skolen.

KOSMOS var med til at sætte dagsordenen, da ’skolemad, læring og maddannelse’ var emnet for en paneldebat på Bornholm til Folkemødet.

Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet, viser ny rapport fra SFI, der har kortlagt problemet og de faktorer, der påvirker det.

En KOSMOS-medarbejder er netop draget til en af de førende institutioner indenfor forskning og undervisning i Australien for at udveksle ideer og erfaringer omkring forskning i idrætsundervisningen med instituttets forskere som led i sit ph.d.studie.

Haderslev Kommune har netop udarbejdet en ny sundhedspolitik, hvor demokrati og aktivt medborgerskab er i fokus - både i selve politikken og ved udarbejdelsen heraf.

KOSMOS har aktiviteter på følgende hjemmesider:
Aktiv året rundt
Idræt i folkeskolen
 

KOSMOS netværk
Sundhedsnetværk med ligesindede giver inspiration, ny viden og mulighed for udvikling. KOSMOS har netværk for erhvervsskoler, folkeskoler, børnehaver samt sundhedsfremme på tværs af sektorer. Læs mere her.

Brug KOSMOS's blog til debat om sundhed

Danmarks Lærerforening har stillet en blog til rådighed for KOSMOS - brug den til en god debat om sundhed! Se bloggen.

Prøver i idræt i skolen

Inspiration, sparring og erfaringsudveksling - KOSMOS hjælper med skolens indførelse af prøver i idræt. Læs mere.

Få KOSMOS certificering af din skole

Videncenter KOSMOS tilbyder to typer certificeringer af skolen:
A. En certificering som sundhedsfremmende skole - se pjecen.
B. En certificering som idræts- og/eller bevægeskole - se pjecen.