Velkommen til
Videncenter for Kost, Motion og Sundhed

KOSMOS er det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion. Navnet stammer fra de tre fokuspunkter: KOS=kost, MO=motion, S=sundhed.

Tilmeldingerne til 'Aktiv året rundt', en sundhedskampagne for alle Danmarks skolebørn, strømmer ind - alene til efterårets sundhedsuger har tilmeldingstallet passeret de 200.000.

Inklusion og børns trivsel er på dagsordenen, og en ekspertgruppe anbefaler regeringen at droppe målsætningen om, at 96 procent af alle børn skal inkluderes i almen tilbuddet i grundskolen.Trivsel og udvikling skal dog fortsat være en målsætning.

SFI har i en ny rapport samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal øge børns trivsel og forbedre forældrenes kompetencer i udsatte boligområder.

En nyudkommet evalueringsrapport kortlægger, at et øget samarbejde mellem julemærkehjem, forældre og kommuner har betydning i forhold til at øge udbyttet af opholdet på et julemærkehjem, også i et langtidsperspektiv.

Børn fra hele landet strømmer til tilmeldingslugen ved skolernes sundhedsuger. Over 100.000 børn har tilmeldt sig på 3 dage.

KOSMOS har aktiviteter på følgende hjemmesider:
Aktiv året rundt
Idræt i folkeskolen
 

KOSMOS netværk
Sundhedsnetværk med ligesindede giver inspiration, ny viden og mulighed for udvikling. KOSMOS har netværk for erhvervsskoler, folkeskoler, børnehaver samt sundhedsfremme på tværs af sektorer. Læs mere her.

Brug KOSMOS's blog til debat om sundhed

Danmarks Lærerforening har stillet en blog til rådighed for KOSMOS - brug den til en god debat om sundhed! Se bloggen.

Konferencer om prøver i idræt

En ny undersøgelse om prøver i idræt er blevet præsenteret  på 4 konferencer i  januar og februar 2016. Se materiale her (rapport, konferencemateriale og ministeriel vejledning).

Prøver i idræt i skolen

Inspiration, sparring og erfaringsudveksling - KOSMOS hjælper med skolens indførelse af prøver i idræt. Læs mere.

Få KOSMOS certificering af din skole

Videncenter KOSMOS tilbyder to typer certificeringer af skolen:
A. En certificering som sundhedsfremmende skole - se pjecen.
B. En certificering som idræts- og/eller bevægeskole - se pjecen.

Skolereform - læs mere:

KOSMOS styrker arbejdet i din skole: Bevægelse i skolen - skolen i bevægelse